Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Jaunas grāmatas tehnikuma bibliotēkā.

rasims

2021.g.oktobrī bibliotēkas grāmatu fonds tika papildināts ar jaunām grāmatām. Viena no tiem ir jauna. A.Drabatiukas, “Elektriķa rokasgrāmata”. (2021.g.) Grāmatā jūs atradīsiet atbildes uz jautājumiem, kā ir jāierīko elektroinstalācijā un apgaismojums, ievērojot visus mūsdienu noteikumus un standartus.

Izdevums sniedz zināšanas par viedās mājas platformām, rezerves avotiem, ēkas un cilvēku aizsardzības līdzekļiem Grāmata būs noderīga tiem, kas nodarbojas ar mūsdienu dzīvojamo, publisko un rūpniecisko ēku elektroinstalācijas ierīkošanu un drošu ekspluatāciju. To varēs lietot studenti, kuri izvēlējušies elektriķa specialitāti.

Vēl viena grāmata, kura noderētu mūsu izglītojamiem J.Čiuprinskiene, K.Čiuprinskas “Apkure. ventilācija, gaisa kondicionēšana” (2021.g.) Grāmatas autori ir Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes Ēku enerģētikas katedras pasniedzēji. Šī grāmata iepazīstina lasītājus ar būtiskajiem telpu mikroklimata parametriem, prasībām un to izpildes principiem. Grāmatu vat izmantot arī kā mācību līdzekļi.

A.Packevičiusa, S.Šalnas “Santehniķa rokasgrāmata”. Izdevums iepazīstina ar jaunākajām tehnoloģijām, materiāliem un optimāliem risinājumiem, kas tiek izmantoti mūsdienu santehnikā, kā arī apkures, ūdensapgādes un dzesēšanas sistēmās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ekoloģijas un enerģijas resursu taupīšanas problēmu risinājumiem, inovatīvām telpu temperatūras regulēšanas un ūdensapgādes kontroles sistēmām, moderniem ēku apkures veidiem, lietus ūdens novadīšanai no ekspluatējamiem plakanajiem jumtiem, terasēm un apzaļumotiem jumtiem.

Šīs grāmatas būs lielisks palīgs mūsu izglītojamiem profesijas elektrotehniķis, būvtehniķis apgūšanā.

rasims

Informāciju sagatavoja G.Sepirkovska, Rēzeknes tehnikuma bibliotekāre.

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi Jaunas grāmatas tehnikuma bibliotēkā.