Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

“Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Rēzeknes 3.vidusskolā, Rēzeknes tehnikumā”

makulatura

Projekts "Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Rēzeknes 3.vidusskolā, Rēzeknes tehnikumā", projekta NR.VP2021/4-32.

Novembra mēnesī notika vairākas projekta aktivitātes. Sākot ar 12.novembri psihologa grupas konsultācijas par mentālās veselības būtību un uzlabošanu tika organizētas pirmo kursu audzēkņiem. Tikšanās ar psihologu turpināsies arī decembrī .

Mēneša pēdējā dienā – 30.datumā tehnikumā viesojās koučs Reinis Širokovs un tikās ar jauniešiem , lai mācītu izvirzīt mērķus, plānot to sasniegšanas stratēģijas un motivētu sevi pilnveidei. Nodarbībās iesaistījās 60 audzēkņi.

testsrns   testsrns

Sadarbībā ar izglītojamo pašpārvaldes padomi, tehnikumā uzsākta mentoringa akcija ‘’Velosipēds’’, kuras moto – palīdzam viens otram. Palīdzība galvenokārt tiek sniegta mācību sasniegumu uzlabošanā, valodas apguvē, arī kā atbalsts pilsoniskām aktivitātēm. Ikviens var kļūt par mentoru un ikviens var lūgt palīdzību. Šo akciju vēlamies attīstīt un saglabāt kā vērtīgu tehnikuma tradīciju.

S.Pavlovska

Direktora vietniece audzināšanas darba jomā

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Rēzeknes 3.vidusskolā, Rēzeknes tehnikumā”