Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Cienījamie pedagogi!

sede 

Pedagoģiskās padomes sēde notiks 2012.gada 31.augustā plkst. 13.00 Varoņu ielā 11a, aktu zālē.

 
Dienas kārtība:

 

  1. Profesionālās Kvalifikācijas eksāmenu un valsts noslēguma eksāmenu visparizglītojošajos priekšmetos rezultāti, analīze. (T.Sperga, I.Kroiča, R.Melne)
  2. Galvenie uzdevumi 2012./2013. mācību gadam. (T.Sperga, I.Kroiča, S.Pavlovska)
  3. Par pedagogu darba slodzi 2012./2013. mācību gadā (B.Virbule)
  4. Zinību diena Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā. (S.Pavlovska)

 

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi Cienījamie pedagogi!

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti