Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Cienījamie pedagogi!

sede 

Pedagoģiskās padomes sēde notiks 2013.gada 30.augustā plkst. 13.00 Varoņu ielā 11a, aktu zālē.

 

 

Dienas kārtība: 

  1. Profesionālās Kvalifikācijas eksāmenu un valsts noslēguma eksāmenu visparizglītojošajos priekšmetos rezultāti, analīze, uzdevumi turpmākajam darbam. (T.Sperga, I.Kroiča)
  2. Mācību un audzināšanas darba galvenie uzdevumi 2013./2014. mācību gadam. (T.Sperga, I.Kroiča, S.Pavlovska)
  3. Par pedagogu darba slodzi 2013./2014. mācību gadā (B.Virbule)

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi Cienījamie pedagogi!

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti