Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Izsole

izsole

1. Rēzeknes tehnikums izsludina kustamās mantas mutisko izsoli ar augšupejošu soli:
    1.1. Vieglais pasažieru FORD Transit, kas atrodas Jupatovkas ielā 22, Jupatovkā, Griškānu pagasta, Rēzeknes novadā;
    1.2. Kravas pašizgāzējs ZIL 554, kas atrodas Raiņa ielā 40, Zilupē, Zilupes novadā; 
    1.3. Kravas kaste ZIL 4331, kas atrodas Raiņa ielā 40, Zilupē, Zilupes novadā;
    1.4. Kravas autoceltnis ZIL 133, kas atrodas Raiņa ielā 40, Zilupē, Zilupes novadā;
    1.5. Kravas pašizgāzējs GAZ 3507, kas atrodas Raiņa ielā 40, Zilupē, Zilupes novadā;
    1.6. Pasažieru autobuss VW LT28, kas atrodas Raiņa ielā 40, Zilupē, Zilupes novadā.
2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt pie izsoles komisijas priekšsēdētājas V.Jurčenokas Varoņu iela 11a, Rēzekne, 202.kabinets, darba dienās no 9.00- 16.00 vai mājas lapā internetā www.rezeknestehnikums.lv.

3. Izsolāmo mantu var apskatīt darba laikā no 9.00 līdz 16.00, Jupatovkas ielā 22, Jupatovkā, Griškānu pagasta, Rēzeknes novadā, iepriekš piesakoties pie saimniecības pārziņa Roberta Eisaka pa tālruni 26527585 un Raiņa ielā 40, Zilupē, Zilupes novadā, iepriekš piesakoties pie saimniecības pārziņa Borisa Agakija pa tālruni 26715400.
4. Pretendenti pieteikumus izsolei var iesniegt un piereģistrēt pie izsoles komisijas priekšsēdētājas V.Jurčenokas Varoņu iela 11a, Rēzeknē, 202.kabinetā darba dienās no 9.00 - 16.00. Izsole notiks 2017.gada 22.augustā Varoņu iela 11a, Rēzeknē, plkst.10.00, 215.kabinetā.
5. Kustamās mantas nosacītās cenas ir – Vieglais pasažieru FORD Transit – 300 EUR, Kravas pašizgāzējs ZIL 554-400 EUR, Kravas kaste ZIL 4331-600 EUR, Kravas autoceltnis ZIL 133-750 EUR, Kravas pašizgāzējs GAZ 3507-600 EUR, Pasažieru autobuss VW LT28 - 375 EUR. Nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no kustamās mantas nosacītās cenas un iemaksājams Rēzeknes tehnikuma, Reģ.Nr.90009617187, Valsts kases kontā LV14TREL2150668001000 līdz 2017.gada 11.augustam, maksājumā norādot ieņēmumu kodu 21499 un kustamās mantas nosaukumu. 
6. Izsoles veids - mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
7. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, jāpārskaita nosolītās mantas cena Rēzeknes tehnikuma norēķinu kontā.

Papildus informācija: Izsoles noteikumi.