Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

1. kursu iesvētīšana

iesvetisana2016 22. septembrī 2016. gadā plkst. 15.20 Konferenču zālē notiks 1. kursu iesvētīšana

Programmā:

 • Iepazīšanās prezentācijas.
 • Izturības un sadarbības spēju pārbaudes un profesionālās atbilstības testi.
 • Svinīgais zvērests un apbalvošana.

Lasīt tālāk ...

Sludinājums

izsole

 • Rēzeknes tehnikums atsavina un izsludina kustamās mantas Sniega motocikla BURAN C-640A, kas atrodas Lūznavā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt pie izsoles komisijas priekšsēdētājas Valdas.Jurčenokas Varoņu iela 11a, Rēzekne, 203.kabinets, darba dienās no 9.00- 16.00 un mājas lapā www.rezeknestehnikums.lv.Izsolāmo mantu var apskatīt darba laikā no 9.00 līdz 16.00, Lūznavā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, iepriekš piesakoties pie saimniecības pārzines Larisas Pavļukevičas pa tālruni 26161305.
 • Pretendenti pieteikumus izsolei var iesniegt un piereģistrēt pie izsoles komisijas priekšsēdētājas Valdas Jurčenokas Varoņu iela 11a, Rēzeknē, 203.kabinetā darba dienās no 9.00 - 16.00.
 • Izsole notiks 2016.gada 27.septembrī Varoņu iela 11a, Rēzeknē, plkstn.13.00. Kustamās mantas nosacītās cena ir EUR650. Nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no kustamās mantas nosacītās cenas un iemaksājama Rēzeknes tehnikuma, Reģ.Nr.90009617187, Valsts kases kontā LV14TREL2150668001000 līdz 2016.gada 23.septembruim, maksājumā norādot kustamās mantas nosaukumu un ieņēmumu kodu 21499.
 • Izsoles veids - mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
 • Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, jāpārskaita nosolītās mantas cena ar PVN 21% Rēzeknes tehnikuma norēķinu kontā.

Izsoles noteikumi

Sveiciens Rēzeknes tehnikuma izglītojamajiem, skolotājiem, darbiniekiem Zinību dienā!

1septembris20161 
Mēs esam līdzīgi kokiem,
Bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt,
Dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem,
Ar domām, ko labu paveiksim rīt!
/K.Apšukrūma/

Sveiciens Rēzeknes tehnikuma izglītojamajiem, skolotājiem, darbiniekiem Zinību dienā!

Lasīt tālāk ...

Zinību dienas norise Rēzeknes tehnikumā 2016.gada 1.septembrī

1septembris2016 
Plkst. 9.00- 10.20 – Audzināšanas stunda (iepazīšanās, atkalsatikšanās, pārrunas par kārtību un drošību)

Plkst. 10.30 – Svinīgā līnija laukumā pie centrālās ieejas

 • Direktores uzruna
 • Izglītojamo pašpārvaldes sveiciens
 • 1.kursu godināšana
 • Iepazīstināšana ar skolotāju kolektīvu
 • Grupas "Green light@Ingars" uzstāšanās

No plkst. 11.10 ekskursijas pa mācību korpusu 1.kursu izglītojamajiem

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi