Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Aktualitātes ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā

Kompetences novertesanaPersonām, kurām ir iegūta praktiska darba pieredze un zināšanas pašmācības ceļā noteiktā profesijā, bet nav profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, ir iespēja nokārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Rēzeknes tehnikumā un saņemt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu šādās kvalifikācijās: Ēku celtnieks, Apdares darbu tehniķis, Apdares darbu strādnieks, Elektrotehniķis, Elektromontieris, Mēbeļu galdnieks, Programmēšanas tehniķis, Datorsistēmu tehniķis, Automehāniķis, Pārtikas produktu ražošanas tehniķis, Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, Pavārs, Konditors, Klientu apkalpošanas speciālists.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes novada skolu skolēnu konkurss ,,Topi par meistaru 2018’’

koks23aŠogad pirmo reizi Rēzeknes tehnikums organizēja kokapstrādes tehnoloģiju konkursu Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu skolēniem.

7. martā Rēzeknes tehnikumā notika konkurss "Topi par meistaru 2018", kurā piedalījās Nautrēnu vidusskolas, Maltas vidusskolas, Dricānu vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas un Veremu pamatskolas skolēni, startējot 6.-7. un 8.- 9. klašu grupās. Konkursa uzdevumi paredzēja prasmju pārbaudi atbilstoši konkursa dalībnieku sagatavotībai.

Lasīt tālāk ...

Cittautu virtuves ēdienu gatavošana un pasniegšana.”

meistarklase201813Restorānu servisa skola sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru organizēja meistarklasi Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001), un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projektaNr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros veiktā iepirkuma “Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādē", (identifikācijas numurs VIAA 2018/12 ESF) ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Automehāniķu "Labo darbu maratons"

autod3Iespējas veikt labus darbus ir mums visapkārt, vajag vien uzmanīgi ieklausīties un vērīgi ieskatīties. Īpaši labi darbs veicas, ja darāmais ir sirdij tuvs un darītājam nozīmīgs.

Tādēļ, kad Rēzeknes tehnikumā sākās pasākumu cikla “Pilsoniskā līdzdalība un labo darbu maratons” aktivitātes, 2. T mācību grupai uzreiz bija skaidrs, ka labie darbi būs saistīti ar apgūstamo automehāniķa profesiju. Tika nolemts iesaistīties praktisko mācību kabinetu labiekārtošanā.

Lasīt tālāk ...

Mēbeļu galdnieku ,,Labo darbu maratons”

 galdnieki4Veikt labus darbus nav grūti - tie ir mums apkārt ik dienu, bet reizēm, lai veiktu labu darbu, ir īpaši jāpiedomā. Šoreiz 3. kursa mēbeļu galdnieki piedalās Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla ,,Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” aktivitātēs.

Ar saukli ,,Prieks ir īpaša gudrība” trešā kursa mēbeļu galdnieku mācību grupa 2018. gada 31. janvārī piedalījās Rēzeknes tehnikuma ,,Labo darbu maratona” skatē, prezentējot savu veikumu. Izglītojamie izgatavoja putnu barotavas Rēzeknes bērnu - invalīdu biedrībai ,,Eņģeļi ar mums”. Ir aizraujoši vērot un saprast, kā no nelielas, reizēm necilas skices top skaists un noderīgs galarezultāts – šoreiz tās ir putnu barotavas

Lasīt tālāk ...

Labo darbu maratons ar devīzi ”Ziedoju Es, ziedo Tu, ziedos Viņi”.

 asinis1Ar devīzi "Ziedoju Es, ziedo Tu, ziedos Viņi" Rēzeknes tehnikuma 3.A grupa piedalās Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" aktivitātēs.

Grupas izglītojamie iesaistījušies asinsdonoru kustībā, jo tā ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis, un izglābt cita dzīvību.

   

Lasīt tālāk ...

Ēnu diena.

 enudiena2Ēnu diena ir ikgadēja karjeras izglītības akcija, kuras laikā izglītības iestādes izglītojamie var apmeklēt kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt izglītojamos ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem sagatavoties darba tirgum.

   

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti