Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana ēkās Jupatovkas ielā 22, Jupatovkā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā

Iepirkuma izziņošanas datums: 22.05.2018
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana ēkās Jupatovkas ielā 22, Jupatovkā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā (identifikācijas Nr.RT2017/13/AK/ERAF) (Nolikums)(Nolikuma pielikumi)(Nolikuma grozījumi)

Paredzamā līgumcena(EUR bez PVN):
CPV kods: 45000000-7, 71240000-2, 71000000-8
Kontaktpersona: Līga Murāne, t. +371 64633664;
Pieteikties līdz: 19.06.2018., plkst.10.00 Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā
Līguma izpildītājs:
Līgumcena(EUR bez PVN):
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmāL
Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB