Interneta un fiksētās tālruņa līnijas balss sakaru pakalpojumi Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām

Iepirkuma izziņošanas datums: 28.08.2012
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: Interneta un fiksētās tālruņa līnijas balss sakaru pakalpojumi Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām (Nolikums) (Nr.APV2012/8)

Jautājumi un atbildes  

Paredzamā līgumcena(LVL bez PVN):
CPV kods: 72400000-4; 64200000-8
Kontaktpersona: Līga Murāne, t.28351342; 64632762
Pieteikties līdz: 10.09.2012
Līguma izpildītājs: SIA "Lattelecom"
Līgumcena(LVL bez PVN):18292,32