Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Autotransporta pakalpojumu iegāde

Iepirkuma izziņošanas datums: 24.01.2014
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: Autotransporta pakalpojumu iegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām, (ID Nr. APV2014/5)(Instrukcija)

Paredzamā līgumcena (EUR bez PVN):10 000,00
CPV kods: 60100000-9
Kontaktpersona: Līga Murāne, t.28351342;
Pieteikties līdz: 05.02.2014., plkst.11:00
Līguma izpildītājs: IK "VP-10"
Līgumcena (EUR bez PVN): 10000.00

Līgums

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi Iepirkumi līdz 42000 EUR Autotransporta pakalpojumu iegāde