Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Izglītības programmu "Kokizstrādājumu izgatavošana" materiāltehniskais nodrošinājums

Iepirkuma izziņošanas datums: 16.01.2014
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas Izglītības programmu "Kokizstrādājumu izgatavošana" materiāltehniskais nodrošinājums, (ID Nr. APV 2014/1) (Nolikums)(Tehniskā specifikācija)

Paredzamā līgumcena (EUR bez PVN):
CPV kods: 03419000-1; 44800000-8; 44500000-5
Kontaktpersona: Līga Murāne, t.28351342;
Pieteikties līdz: 27.01.2014 plkst.11:00
Līguma izpildītājs: SIA "LG HOLZ", SIA "DAKO"
Līgumcena (EUR bez PVN): 15958.34

Līgumi

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi Iepirkumi līdz 42000 EUR Izglītības programmu "Kokizstrādājumu izgatavošana" materiāltehniskais nodrošinājums