Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Remontmateriālu iegāde

Iepirkuma izziņošanas datums: 19.05.2014
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: Remontmateriālu iegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām, (ID Nr. APV 2014/9) (Nolikums)(Tehniskā specifikācija)

Jautājumi un atbildes:22.05.2014

Paredzamā līgumcena (EUR bez PVN): līdz 41999,99
CPV kods: 44000000-0; 31000000-6
Kontaktpersona: Līga Murāne, t.28351342;
Pieteikties līdz: 30.05.2014 plkst.11:00
Līguma izpildītājs: Skatities šeit

Līguma teksts

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi Iepirkumi līdz 42000 EUR Remontmateriālu iegāde

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti