Rēzeknes tehnikuma Izglītības programmas "Enerģētika un elektrotehnika " materiāltehniskais nodrošinājums

Iepirkuma izziņošanas datums: 10.03.2017
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Rēzeknes tehnikuma Izglītības programmas " Enerģētika un elektrotehnika " materiāltehniskais nodrošinājums (ID Nr. RT2017/4.JG)(Nolikums)(Tehniskā specifikācija)

Paredzamā līgumcena(EUR bez PVN):30000,00
CPV kods: 31000000-6; 44512000-2
Kontaktpersona: Līga Murāne, t.28351342;
Pieteikties līdz: 21.03.2017., plkst.10.00
Līguma izpildītājs: Piegādātāju apvienība "RUVAR, KLAS O"
Līgumcena(EUR bez PVN): 30000,00

Līguma teksts

Ziņojums