Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Datoru iegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām (Pārtraukts)

Iepirkuma izziņošanas datums: 29.11.2013 (Pārtraukts)
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: Datoru iegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām, (ID Nr. APV 2013/14)

Lasīt tālāk: Datoru iegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām (Pārtraukts)

„Motortestera un vadības bloku diagnosticēšans iekārtas ar komplektāciju piegāde un uzstādīšana izglītības programmā „Autotransports””(ID Nr. APV 2013/13/ERAF/LATLIT))

Iepirkuma izziņošanas datums: 28.11.2013
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: :„Motortestera un vadības bloku diagnosticēšans iekārtas ar komplektāciju piegāde un uzstādīšana izglītības programmā „Autotransports””(ID Nr. APV 2013/13/ERAF/LATLIT))(Nolikums)

Lasīt tālāk: „Motortestera un vadības bloku diagnosticēšans iekārtas ar komplektāciju piegāde un uzstādīšana...

Izglītības programmas "Autotransports" materiāltehniskais nodrošinājums

Iepirkuma izziņošanas datums: 25.10.2013
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas Izglītības programmas "Autotransports" materiāltehniskais nodrošinājums (Nolikums)(TS_2.pielikums) (Nr.APV2013/10)

Lasīt tālāk: Izglītības programmas "Autotransports" materiāltehniskais nodrošinājums

Izglītības programmas "Enerģētika un elektrotehnika" materiāltehniskais nodrošinājums

Iepirkuma izziņošanas datums: 11.10.2013
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas Izglītības programmas "Enerģētika un elektrotehnika" materiāltehniskais nodrošinājums (Nolikums) (Nr.APV2013/12)

Lasīt tālāk: Izglītības programmas "Enerģētika un elektrotehnika" materiāltehniskais nodrošinājums

Akmeņogļu piegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām

Iepirkuma izziņošanas datums: 10.10.2013
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: Akmeņogļu piegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām (APV2013/11) (Nolikums)

Lasīt tālāk: Akmeņogļu piegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi Iepirkumi līdz 42000 EUR

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti