Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Remontmateriālu iegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām (APV 2013/1)

Iepirkuma izziņošanas datums: 31.01.2013.
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets: Remontmateriālu iegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām (Nr.APV2013/1) (Nolikums)(Pielikums)

Paredzamā līgumcena(LVL bez PVN): 
CPV kods: 44000000-0; 44115210-4; 31000000-6
Kontaktpersona:
Līga Murāne, t.28351342
Pieteikties līdz: 06.03.2013
Līguma izpildītājs: SIA „DAKO”, SIA „RUVAR”, SIA „RASA L”
Līgumcena(LVL bez PVN): 20586,61

Ziņojums

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi Iepirkumi virs 42000 EUR Remontmateriālu iegāde Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām (APV 2013/1)