Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERASMUS+ projekti

IP “Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli,” Enerģētika un elektrotehnika” un “Interjera dizains” izglītojamie uzsāka mācību praksi Igaunijā

Erasmus2019.gada 4.novembrī Erasmus+ programmas projekta Nr.2019-1-LV01-KA102-060292 ietvaros 2.As, 2.E, 3.E un 3.In mācību grupu izglītojamie Andis Dvinskis, Rihards Burmeisters, Ainis Vilkaste, Vjačeslavs Urbanovičs, Ilāna Bule un Mērija Kristiāna Zinberga uzsāka mācību praksi Ida-Virumaa profesionālās izglītības mācību centrā. Projekta mobilitātes laikā tiek plānoti arī kopīgi pasākumi ar igauņu audzēkņiem, lai veicinātu starpkultūru izziņu un savstarpēju pieredzes apmaiņu.

Kopā ar izglītojamiem pilnveidot savas profesionālās zināšanas arī devās praksē profesionālo priekšmetu skolotāja Skaidrīte Spundere. 5 dienu laikā pedagogs iepazīsies ar Igaunijas izglītības sistēmu, piedalīsies mācību stundās un dalīsies pieredzē ar Ida-Virumaa profesionālā mācību centra kolēģiem.

erasmusigaunija

ERASMUS + projekta koordinatore Svetlana Mikanova

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERASMUS+ IP “Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli,” Enerģētika un elektrotehnika” un “Interjera dizains” izglītojamie uzsāka mācību praksi Igaunijā