Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERASMUS+ projekti

“Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs”

Erasmus2017.gada 29.maijā Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (VIAA) apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs” pieteikumu.

Šī projekta (Nr. 2017-1-LV01-KA102-035303) ietvaros mūsu skolas 31 izglītojamie un 6 skolotāji dosies uz ES valstīm pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas:

2017.gada oktobrī-novembrī:

Vācijā (uzņēmumos, prakses ilgums – 5 nedēļas):

   4.kursa IP „ Ēdināšanas pakalpojumi” 2 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Viesnīcu pakalpojumi” 2 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Kokizstrādājumu izgatavošana” 2 izglītojamie

Igaunijā (mācību centrā, prakses ilgums – 3 nedēļas):

   2.-3.kursa IP „Programmēšana” 2 izglītojamie,
   2.-3.kursa IP „Enerģētika un elektrotehnika” 2 izglītojamie
   2 skolotāji (mobilitātes ilgums – 1 nedēļa);

2017.gada novembrī-decembrī:

Lietuvā (mācību centrā, prakses ilgums – 2 nedēļas):

   2.-3.kursa IP „Autotransports” 2 izglītojamie

2018.gada martā-aprīlī:

Vācijā (uzņēmumos, prakses ilgums – 5 nedēļas):

   4.kursa IP „ Ēdināšanas pakalpojumi” 3 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Būvdarbi” 3 izglītojamie,
   4.kursa IP „ Autotransports” 2 izglītojamie

Bulgārijā (uzņēmumos, prakses ilgums – 5 nedēļas):

   4.kursa IP „ Ēdināšanas pakalpojumi” 2 izglītojamie

Igaunijā (mācību centrā, prakses ilgums – 5 nedēļas):

   4.kursa IP „ Viesnīcu pakalpojumi” 3 izglītojamie,
   4.kursa IP „Programmēšana” 2 izglītojamie

   2 skolotāji (mobilitātes ilgums – 1 nedēļa)

Lietuvā (mācību centrā, prakses ilgums – 3 nedēļas):

   2.-3.kursa IP „Kokizstrādājumu izgatavošana” 2 izglītojamie,
   2.-3.kursa IP „Pārtikas produktu tehnoloģija” 2 izglītojamie

   2 skolotāji (mobilitātes ilgums – 1 nedēļa)

Lūdzam atbilstošo izglītības programmu izglītojamos izvērtēt savas iespējas pilnveidot savas profesionālās iemaņas kādā no valstīm, savlaicīgi gatavojot pieteikuma un motivācijas vēstuli projekta koordinatoram skolā.

Jautājumi un informācija: Svetlana Mikanova, izglītības metodiķe, projekta koordinatore (212.kab.)

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERASMUS+ “Jaunas kompetences un pieredze ES valstīs”