Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Leonardo da Vinci projekti

Īstenojam Leonardo da Vinci Mobilitātes programmas projektus


leonardo
2011./2012. mācību gadā Austrumlatgales Profesionālā vidusskola īsteno Leonardo da Vinci Mūžizglītības programmas divus projektus:
  • „Jaunas kompetences un pieredze Norvēģijā”, līg.Nr.-2011-1-LV1-LEO01-02038, piešķirtais finansējums EUR 27 100,00;
  • „Rēzeknes Profesionālās vidusskolas izglītojamo prakses ES valstīs,” līg. Nr.-2011-1-LV1-LEO01-02118, piešķirtais finansējums EUR 32 713,00.

Projektu mērķis ir sadarbojoties ar Norvēģijas, Lielbritānijas, Vācijas un Igaunijas profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem pilnveidot Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītojamo zināšanas un praktiskās iemaņas izvēlētajā profesijā, veicināt izglītojamo profesionālo izaugsmi, tādējādi nodrošinot izglītojamajiem iespēju pēc skolas beigšanas veiksmīgi iesaistīties darba tirgū.

Projektu ietvaros IP „Autotransports” un „Enerģētika” 9 izglītojamiem būs iespējas praktizēties Norvēģijā, IP „Ēdināšanas pakalpojumi” 4 izglītojamiem – Vācijā un IP „Pārtikas produktu tehnoloģija” 8 izglītojamajiem – Lielbritānijā un Igaunijā. Prakses notiks laikā posmā no 2012.gada februāra līdz 2012. gada jūnijam. Pretendentu atlases konkurss jau ir sācies.


Šie projekti tiek finansēti ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Svetlana Mikanova, Leonardo da Vinci mobilitātes projekta vadītāja.
Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti Leonardo da Vinci Īstenojam Leonardo da Vinci Mobilitātes programmas projektus

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti