Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Leonardo da Vinci projekti

Īstenojam ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projektu


leonardo

„Jaunās kompetences un pieredze Norvēģijā” (līgums Nr. 2011-1-LV1-LEO01-02038)

 

IP „Enerģētika un elektrotehnika” un IP „Autotransports” 9 izglītojamie no Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību vietas Viļānos, Kultūras laukumā 1, laikā no 2012.gada 17.marta līdz 31. martam pilnveidoja savas profesionālās prasmes Norvēģijā, Blakstades arodskolā ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekta „Jaunās kompetences un pieredze Norvēģijā”, Nr. 2011-1-LV1-LEO01-02038 ietvaros. Izglītojamos pavadīja angļu valodas skolotāja Benita Apkalne.

Izglītojamie ir gandarīti par iespēju 3 nedēļu laikā praktizēties savā profesijā Norvēģijā, ka arī par iespēju pilnveidot savas angļu valodas zināšanas.

Brīvajā laikā projekta dalībniekiem tika piedāvāta plaša kultūras programma, kas paredzēja norvēģu valodas, kultūras un dzīvesveida iepazīšanu, kā arī starpkultūru saskarsmi ar norvēģu jauniešiem. Tika organizētas ekskursijas uz Ārendāli un Oslo. Projekta noslēgumā izglītojamajiem tiks izsniegts Europass Mobility sertifikāts.

Šīs aktivitātes īstenošanai tika saņemts finansējums Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.

leonardo

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti Leonardo da Vinci Īstenojam ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projektu

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti