Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Leonardo da Vinci projekti

Iespējas pilnveidot profesionālās iemaņas ārzemēs


leonardo2013./2014. mācību gadā tiek īstenots jauns Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Profesionālo kompetenču apguves nodrošināšana mācību praksēs ES valstīs” (vienošanās Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05239) 2.un 3.kursa izglītojamajiem. Projekta ietvaros uz četru nedēļu mācību praksi Norvēģijā laika periodā no 2013.gada 19.oktobra līdz 2013. gada 16.novembrim dosies pieci izglītojamie no IP „Autotransports” un septiņi izglītojamie no IP „Būvdarbi”. Savukārt uz mācību praksi Vācijā laika periodā no 2014.gada 6.aprīļa līdz 2013.gada 4.maijam dosies seši izglītojamie no IP „Ēdināšanas serviss”.

Lai piedalītos atlases konkursā, kandidātiem līdz 19.septembrim ir jāiesniedz motivācijas vēstule mācību daļā (mācību vietās Rēzeknē, Lūznavā un Viļānos).

dsc03421

Sīkāka informācija par atlases kritērijiem pa tālr. 646 32 660 (izgl.metodiķe S.Mikanova).

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti Leonardo da Vinci Iespējas pilnveidot profesionālās iemaņas ārzemēs

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti