Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Leonardo da Vinci projekti

„Profesionālo kompetenču apguves nodrošināšana mācību praksē ES valstīs” (līgums Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05239)


leonardoIP „Būvdarbi” un IP „Autotransports” 12 izglītojamie no Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību vietām Viļānos, Kultūras laukumā 1, Lūznavā, Bērzu alejā 2 un Rēzeknē, Varoņu ielā 11a laikā no 2013.gada 20.oktobra līdz 16. novembrim pilnveido savas profesionālās prasmes Norvēģijā, Sam Eyde profesionālajā skolā ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekta „Profesionālo kompetenču apguves nodrošināšana mācību praksē ES valstīs”, Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05239 ietvaros. Izglītojamos pavada projekta koordinatore izglītības metodiķe Svetlana Mikanova.

4 nedēļu laikā izglītojamie praktizēsies savās profesijās Norvēģijā un pilnveidos savas angļu valodas zināšanas.

PA220241

Brīvajā laikā projekta dalībniekiem tiks piedāvāta plaša kultūras programma, kas paredzēs iepazīt norvēģu valodu, kultūru un dzīvesveidu , kā arī veicinās starpkultūru saskarsmi ar norvēģu jauniešiem. Praktiskās mācības, valodu stundas un kultūras pasākumus organizē un pārrauga Sam Eyde profesionālās skolas starptautisko projektu koordinators Sigmund Hertzberg. Projekta noslēgumā izglītojamajiem tiks izsniegti Sam Eyde skolas apliecinājumi par piedalīšanos projektā un Europass Mobility sertifikāts.

Šīs aktivitātes īstenošanai tika saņemts finansējums Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.

Sam Eyde videregående skole

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti Leonardo da Vinci „Profesionālo kompetenču apguves nodrošināšana mācību praksē ES valstīs” (līgums Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05239)

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti