Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 4.2.1.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (05.06.2021 - 03.09.2021.)

projets0941Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” ietvaros turpinās mācību darbnīcu pārbūves darbi, kuru rezultātā tiek veikti šādi energoefektivitātes pasākumi: ēkas ārsienu, logu aiļu un cokola siltināšana; oriģinālo koka rāmju logu un stikla bloku nomaiņa ēkā pret jauniem PVC tipa logiem; esošo ārdurvju un vārtu nomaiņa ēkā pret jauniem energoefektīviem vārtiem un durvīm; bēniņu pārseguma siltināšana; centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu visā ēkā; ēkas siltummezgla pārbūve, nodrošinot attālinātu apkures sistēmas regulēšanu, esošo apkures radiatoru pārbūve un nomaiņa, uzstādot radiatoriem termogalvas; LED tipa apgaismojuma uzstādīšana; pirmā stāva grīdas uz grunts siltināšana.

 

Būvdarbi tika uzsākti šī gada janvārī un tos veic SIA “LATGALIJA”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”.

Projekts tiek īstenots vienlaicīgi ar projektu “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, identifikācijas numurs 8.1.3.0/16/I/004.

Projekta kopējās izmaksas ir 439 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 373 150.00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 65 850.00 EUR.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

proekts1  

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/005 

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 4.2.1 Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (05.06.2021 - 03.09.2021.)

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti