Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.03.2021. - 04.06.2021.)

projekts8131Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” turpinās mācību darbnīcu pārbūves darbi.

Pārbūves darbu rezultātā saskaņā ar ēkas pārbūves projektu ir demontētas ēkas sekundārās piebūves, kas izbūvētas ēkas galā un garenfasādē, ņemot vērā, ka tās bija sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī tiks izbūvētas jaunas kāpnes līdz trešajam stāvam un ēkā tiks izbūvēts lifts.

Būvdarbi tika uzsākti šī gada janvārī, tos saskaņā ar būvdarbu laika grafiku veic SIA “LATGALIJA”.

Kā jau iepriekš tika informēts, šī būvdarbu līguma ietvaros tiks veikti darbi arī projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē”, Nr.4.2.1.2/19/I/005, ietvaros.

Mācību darbnīcas pārbūves darbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

proekts1  

Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.03.2021. - 04.06.2021.)