Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.09.2021. – 03.12.2021.)

projekts421212Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” turpinās mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbi. Būvdarbus veic SIA “LATGALIJA”, mācību darbnīcas pārbūves darbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks” un autoruzraudzību veic PS “Doma & arhitektūra”.

 

logoeraf2

Kā jau iepriekš tika minēts, būvdarbu procesā atklājās vairāki papildus veicamie darbi, t.sk. nepieciešams veikt ēkas konstrukciju pastiprināšanu un atjaunošanu. Tā būvdarbu gaitā tika konstatēts, ka esošā sporta zāles jumta pārseguma koka konstrukciju kopnēm ir būtiskas izlieces un nepieciešams novērst objektā konstatēto bīstamību, pārbūvējot sporta zāles jumta pārsegumu, kas iepriekš netika paredzēts. Pēc PS “Doma & arhitektūra” izmaiņu veikšanas būvprojektā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūve”, SIA “LATGALIJA” veica esošo jumta konstrukciju demontāžu un jaunu jumta konstrukciju/pārseguma montāžu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām piemērotu mācību telpu tehnikuma audzēkņu izglītošanai un risinātu esošo situāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 10.08.2021. rīkojumu Nr.523 tika piešķirts papildus finansējums 380 725 EUR Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkas papildus būvdarbiem un ēkas atjaunošanas darbu pabeigšanai. Augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējums iekļauts projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas.

proekts1  

Izglītības programmas “Mehatronika” modernizācijai nodrošinātie pasākumi:

2021.gada 14.septembrī izsludināts atklāts konkurss “Dažādu mehatronikas, automatizācijas, pneimatikas, hidraulikas un mehānikas darbnīcas mācību aprīkojuma, stendu, iekārtu un instrumentu piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/41 ERAF RT) ar vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. Iepirkuma rezultātā par iepirkuma priekšmeta 1.daļu “Mehatronikas mācību aprīkojums”, 2.daļu “Mehatronikas sistēma – zobrati un elektromehānika”, 3.daļu “Automatizācija ar industriālo PLC moduli”, 5.daļu “Mehānikas praktisko darbu aprīkojums” 2021.gada 29.novembrī starp Rēzeknes tehnikumu un SIA “Doma” noslēgti piegādes līgumi.

Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmeta 4.daļa tika pārtraukta, 2021.gada 2.novembrī izsludināts atklāts konkurss “Pneimatikas un hidraulikas apmācību stendu piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/50 ERAF RT), piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 2021.gada 29.novembrī un norit iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.

Izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” modernizācijai nodrošinātie pasākumi:

2021.gada 8.oktobrī izsludinātais atklātais konkurss “CNC apstrādes centra piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/46 ERAF RT) tika izbeigts bez rezultāta, jo netika iesniegti piedāvājumi. Tika pārskatīta tehniskā specifikācija un 2021.gada 29.novembrī tika izsludināts atklātais konkurss “CNC apstrādes centra piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/52 ERAF RT).

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas – 4 429 426,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 441 395,85 EUR, valsts budžeta finansējums- 607 305,15 EUR, neattiecināmās izmaksas 380 725,00 EUR

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.09.2021. – 03.12.2021.)