Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.12.2021. – 03.03.2022.)

projekts8130303Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” tuvojas noslēgumam mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbi. Taču, vienlaikus, lai nodrošinātu kvalitatīvas un mūsdienu prasībām piemērotas mācību telpas tehnikuma audzēkņu izglītošanai metālapstrādes programmā (praktiskie darbi), kā arī ievērojot, ka ēkas atjaunošanas darbu veikšanai ir piesaistīts Augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējums, projekta īstenošanas procesā tika pieņemts lēmums mācību darbnīcu ēkā papildus veikt arī metināšanas telpas atjaunošanu. Metināšanas telpas atjaunošanas darbus turpina veikt SIA “LATGALIJA”, būvuzraudzību - SIA “Marčuks” un autoruzraudzību - PS “Doma & arhitektūra”. Būvdarbus paredzēts pabeigt un būvobjektu nodot ekspluatācijā līdz 2022.gada 10.jūnijam.

 

proekts1  

Izglītības programmas “Mehatronika” modernizācijai nodrošinātie pasākumi: 2021.gada 2.novembrī izsludinātā atklātā konkursa “Pneimatikas un hidraulikas apmācību stendu piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/50 ERAF RT) rezultātā 2021.gada 27.decembrī starp Rēzeknes tehnikumu un SIA “Doma” noslēgti piegādes līgumi iepirkuma priekšmeta 1.daļā “Pneimatikas apmācību stends” un 2.daļā “Hidraulikas apmācību stends”.

2021.gada 14.septembrī izsludinātā atklātā konkursa “Dažādu mehatronikas, automatizācijas, pneimatikas, hidraulikas un mehānikas darbnīcas mācību aprīkojuma, stendu, iekārtu un instrumentu piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/41 ERAF RT) rezultātā 2022.gada 14.februārī starp Rēzeknes tehnikumu un SIA “Doma” noslēgts piegādes līgums iepirkuma priekšmeta 6.daļā “Mehānikas darbnīcas aprīkojums”.

Izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” modernizācijai nodrošinātie pasākumi:

2021.gada 29.novembrī izsludinātais atklātais konkurss “CNC apstrādes centra piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/52 ERAF RT) tika izbeigts bez rezultāta, jo netika iesniegti piedāvājumi.

2022.gada 5.februārī tika izsludināts atklātais konkurss “CNC apstrādes centra piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2021/58 ERAF RT) ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 7.martam.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas – 4 429 426,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 441 395,85 EUR, valsts budžeta finansējums- 607 305,15 EUR, neattiecināmās izmaksas 380 725,00 EUR

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.12.2021. – 03.03.2022.)