Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.03.2022. – 03.06.2022.)

projekts8130303Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” tuvojas noslēgumam mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbi. Būvdarbu veicējs SIA “LATGALIJA” veic noslēdzošos būvdarbus un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijā.

logoeraf2

Mācību darbnīcas ēkas pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks” un autoruzraudzību – PS “Doma & arhitektūra”.

proekts1  

Izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” modernizācijai nodrošinātie pasākumi:

 1. Organizēto iepirkumu rezultātā noslēgts piegādes līgums ar SIA “Sentios” par CNC apstrādes centra piegādi 57 443,54 euro vērtībā.
 2. 07.05.2022. izsludināts iepirkums “Ēvelsolu piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2022/20 ERAF RT). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – plānots 06.06.2022

Izglītības programmas “Mehatronika” modernizācijai nodrošinātie pasākumi:

 1. Organizēto iepirkumu rezultātā noslēgti 7 piegādes līgumi ar SIA “Doma” par aprīkojuma iegādi 263 362,55 euro vērtībā:
 • mehatronikas mācību aprīkojums;
 • mehatronikas sistēma
 • zobrati un elektromehānika;
 • automatizācija ar industriālo PLC moduli;
 • mehānikas praktisko darbu aprīkojums;
 • mehānikas darbnīcas aprīkojums;
 • pneimatikas apmācību stends;
 • hidraulikas apmācību stends.

Ir uzsākts iepriekšminētā aprīkojuma piegādes process.

proekts1  proekts1

         2. 24.05.2022. izsludināts iepirkums “Mehānikas praktisko darbu aprīkojuma (defektu noteikšana gultņos, dažādu pārvadu, zobratu un vārstu montāžas un apkopes komplekti) piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2022/24 ERAF RT) un iepirkums “Liecēju metāla loksnēm, profiliem, giljotīnas, virpas, urbjmašīnu, frēzmašīnu, slīpmašīnas, virpas, lentzāģa un metināšanas iekārtu piegāde PIKC “Rēzeknes tehnikums” vajadzībām” (VIAA 2022/25 ERAF RT). Piedāvājumu iesniegšanas termiņi – plānots 27.06.2022.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas – 4 429 426,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 441 395,85 EUR, valsts budžeta finansējums- 607 305,15 EUR, neattiecināmās izmaksas 380 725,00 EUR

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.03.2022. – 03.06.2022.)