Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikums uzsāk projekta “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu


LV ID EU logo ansamblis ESF RGB

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Rēzeknes tehnikums 2017. gada 5.janvārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju.

Projekta “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir modernizēt tehnikuma infrastruktūru, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību saskaņā ar tehnikuma izstrādāto Attīstības un investīciju stratēģiju 2015.-2020.gadam. Rēzeknes tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projektā plāno organizēt jaunas Multifunkcionālas zāles būvniecību un Kokapstrādes darbnīcu būvniecību. Tāpat projektā plānots iegādāties mācību aprīkojumu esošās izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” un jaunas izglītības programmas “Mehatronika” īstenošanai.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro.

           Pēc projekta īstenošanas tehnikums varēs piedāvāt daudzveidīgāku, mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošu mācību procesu divās prioritārajās izglītības programmās, tāpat audzēkņiem būs pieejama Multifunkcionāla zāle, kas būs piemērota sporta nodarbību organizēšanai, kā arī to varēs izmantot kā aktu zāli tehnikuma kultūras pasākumos.

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikums uzsāk projekta “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu