Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (07.02.2017.-03.05.2017.)

buvdarbinoslegums1aAtbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves darbus Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, kā arī būvuzraudzību un autoruzraudzību.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Rēzeknes tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra 2017. gada 27. februārī izsludināja atklātu konkursu “Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē”, id.Nr.VIAA 2017/19 ERAF RT.

Plānoto Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves darbu būvuzraudzības nodrošināšanai 2017.gada 10. aprīlī tika izsludināts iepirkums “Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves būvuzraudzība, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē”, id.Nr.VIAA 2017/30 ERAF RT.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

sportazaleprojekts

 

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (07.02.2017.-03.05.2017.)