Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.05.2017-04.08.2017)

buvdarbinoslegums1aPapildus 23.05.2017. noslēgtajam būvdarbu līgumam Nr.23052017/3SAM, lai nodrošinātu projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” īstenošanu un būvdarbu uzraudzību, sadarbības partnera rīkotā iepirkuma "Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves būvuzraudzība Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” VIAA 2017/30 ERAF RT" rezultātā, 06.06.2017. tika parakstīts līgums Nr.06062017/5SAM par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu ar SIA “RS Property”.

Uz doto brīdi būvdarbu līguma ietvaros uzstādīta būvtāfele sabiedrības informēšanai, veikti koku ciršanas darbi, notiek būvlaukuma sagatavošanas darbi, zemes darbi, kā arī norisinās darbs pie ēkas pamatiem. Ir noritējušas astoņas būvdarbu sanāksmes, kurās diskutēts un lemts par būvdarbu gaitu. 01.08.2017. Būvniecības valsts kontroles birojs veica objekta pārbaudi, un šobrīd tiek gaidīts pārbaudes slēdziens.

sportazaleprojekts

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādātā būvprojekta ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Rēzeknes tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:

     - “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/16 ERAF, kura rezultātā 26.06.2017. noslēgta vispārīgā vienošanās Nr.1.-39.1/25 par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu. Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos ieguvušas: SIA "Firma L4", reģ.nr. LV40003236001; SIA "CMB" reģ.Nr. LV43603024025; SIA "Vertti" reģ. Nr. LV40103974627 un pilnsabiedrība "Lūsis V un MV "Būveksperti" reģ. Nr. LV 40203068864. Vienošanās darbības laikā no izpildītāju loka tiks izvēlēts Izpildītājs, ar kuru tiks slēgts atsevišķs līgums par būvprojekta ekspertīzes sniegšanu Kokapstrādes darbnīcas būvprojektam;

     - “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, kura rezultātā 14.07.2017. noslēgta vispārīgā vienošanās Nr.1.-39.1-27 par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos ieguvušas: SIA "Rem Pro", reģ.nr. LV41503041904; SIA "BaltLine Globe" reģ.Nr. LV40003780856; SIA "Fabrum" reģ. Nr. LV40103261486, SIA "Sistēmeksperts" reģ. Nr. LV 44103048105, SIA "Firma L4" reģ.Nr.40003236001, SIA "P.M.G." reģ.Nr.50003699021. Vienošanās darbības laikā no izpildītāju loka tiks izvēlēts Izpildītājs, ar kuru tiks slēgts atsevišķs līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Kokapstrādes darbnīcas būvdarbiem.

 

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.05.2017-04.08.2017)