Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Spāru svētki Rēzeknes tehnikumā

sportazale12017.gada 20.decembrī Rēzeknes tehnikumā Varoņu ielā 11a, Rēzeknē tika atzīmēti spāru svētki, kurā Rēzeknes tehnikuma pārstāvji un celtniecības darbu izpildītāji izteica atzinību par paveikto darbu.

Tā kā spāru svētki iekrita pirms Ziemassvētkiem, vainags tika darināts no skuju koku zariem, izpušķots ar Ziemassvētku rotājumiem un pakārts ēkas augstākajā punktā.

Lasīt tālāk ...

Šodien, 2017.gada 27.oktobrī, plkst.12.00 Rēzeknes tehnikumā, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē svinīgā pasākumā notika kapsulas iemūrēšana Multifunkcionālās zāles pamatos.

kapsulaMultifunkcionālās zāles pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Papildus vēstījumam tika pievienota Rēzeknes tehnikuma pašpārvaldes jauniešu vēstule, naudas monētas, 2017.gada 21.oktobra laikraksta “Rēzeknes vēstnesis” un 2017.gada 24.oktobra laikraksta “Rēzeknes vēstis” numuri, kuros atspoguļotas mācības Rēzeknes tehnikumā.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (04.05.2017-04.08.2017)

buvdarbinoslegums1aPapildus 23.05.2017. noslēgtajam būvdarbu līgumam Nr.23052017/3SAM, lai nodrošinātu projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” īstenošanu un būvdarbu uzraudzību, sadarbības partnera rīkotā iepirkuma "Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves būvuzraudzība Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” VIAA 2017/30 ERAF RT" rezultātā, 06.06.2017. tika parakstīts līgums Nr.06062017/5SAM par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu ar SIA “RS Property”.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikums paraksta līgumu par Multifunkcionālās zāles jaunbūvi

buvdarbinoslegums1aProjekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” ietvaros, 2017. gada 23. maijā Rēzeknes tehnikuma direktore Benita Virbule un SIA „Latvijas Energoceltnieks” valdes loceklis Didzis Vītols parakstīja līgumu par Multifunkcionālās zāles jaunbūvi Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (07.02.2017.-03.05.2017.)

buvdarbinoslegums1aAtbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/004 “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves darbus Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, kā arī būvuzraudzību un autoruzraudzību.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikums uzsāk projekta “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu


LV ID EU logo ansamblis ESF RGB

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Rēzeknes tehnikums 2017. gada 5.janvārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju.

Projekta “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir modernizēt tehnikuma infrastruktūru, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību saskaņā ar tehnikuma izstrādāto Attīstības un investīciju stratēģiju 2015.-2020.gadam. Rēzeknes tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projektā plāno organizēt jaunas Multifunkcionālas zāles būvniecību un Kokapstrādes darbnīcu būvniecību. Tāpat projektā plānots iegādāties mācību aprīkojumu esošās izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” un jaunas izglītības programmas “Mehatronika” īstenošanai.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3.