Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

Mana profesija - mana karjera

manapr12019.gada jūnijā Rēzeknes tehnikuma izglītības programmas “Komerczinības” 1. kursa izglītojamiem un izglītības programmas “Autotransports” 4. kursa izglītojamajiem bija iespēja apmeklēt Rēzeknes uzņēmumus SIA “Komkon” un SIA “Valters&GR”.

 

 

19. jūnijā topošie transporta pārvadājumu komercdarbinieki vairāk uzzināja par loģistikas uzņēmumu SIA “Komkon”. Ekskursijas laikā uzņēmuma ADR konsultanta Aivara Petrova vadībā izglītojamie iepazinās ar uzņēmuma darba vidi un apstākļiem, iekšējo organizāciju, darbinieku pienākumiem un darba grafiku. Speciālists pastāstīja par ikdienas darba plānošanu, darba kvalitātes rādītājiem, prasībām un pārbaudes procesiem. Izglītojamie uzzināja par bīstamo kravu klasifikāciju un to pareizu iepakošanu, apskatīja kravu pārvadājumiem nepieciešamo aprīkojumu un pavadošo dokumentāciju. Uzņēmuma pārstāvis stāstīja par savu izglītību, ikdienas pienākumiem un atbildības pakāpi darba procesā, kravu pārvadājumu maršrutiem un bīstamo kravu utilizācijas iespējām. Izglītojamie uzdeva daudz jautājumus par speciālista atalgojumiem, sodiem noteikumu neievērošanas gadījumā, par klientu meklēšanas ceļiem, par prakses iespējām un interesantiem gadījumiem no savas pieredzes.

iespejas1

Pamatojoties uz iegūtām zināšanām, pirmā mācību gada laikā un organizētajiem karjeras atbalsta pasākumiem, izglītojamie izveidoja prezentācijas- “Mana profesija- mana karjera”, kur salīdzināja iepriekšējo un pašreizējo priekšstatu par profesiju, profesijas pārstāvju darba pienākumiem. Izanalizēja, kādas zināšanas un prasmes iegūtas gada laikā, kas jau paveikts un kas vēl jāizdara, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes.

iespejas1

iespejas1

20. jūnijā izglītības programmas “Autotransports” kvalifikācija “Automehāniķis” 4.T mācību grupas izglītojamie apmeklēja uzņēmumu SIA “Valters&GR”. Izglītojamie iepazinās ar uzņēmuma darba vidi un apstākļiem, ikdienas darba procesiem, aprīkojumu, uzzināja par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Autoservisa vadītājs Andrejs Larins pastāstīja par darbinieku pienākumiem, darba grafiku, darbinieku nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, aicināja uz darbu savā komandā, atzīmējot, ka galvenais darba procesā ir vēlme strādāt, mācīties, attīstīties savā izvēlētājā darba jomā.

iespejas1

Pateicamies uzņēmumiem SIA “Komkon” un SIA “Valters&GR” par atsaucību un sadarbību. Īpašs paldies uzņēmumu speciālistiem Aivaram Petrovam un Andrejam Larinam par tik interesantiem, detalizētiem un izglītojošiem stāstījumiem.

Noslēdzās vēl viens mācību gads. Pateicamies projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” par iespēju Rēzeknes tehnikuma izglītojamajiem apmeklēt daudz uzņēmumu, satikties ar profesiju pārstāvjiem, piedalīties konkursos, praktiskās nodarbībās un meistarklasēs.

Liels paldies Rēzeknes tehnikuma profesionālās izglītības skolotājiem, grupu audzinātājiem un izglītojamajiem par atsaucību, sadarbību un aktīvu dalību pasākumos. Lai saulaina un brīnišķīga vasara!

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. Mana profesija - mana karjera

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti