Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

“VEIKSMĪGAS KARJERAS ABC”

Karjerasabc121.janvārī Rēzeknes tehnikumā mācību vietā Zilupē notika karjeras attīstības atbalsta pasākums – praktisks seminārs “Veiksmīgas karjeras ABC” IP “Ēdināšanas pakalpojumi” kvalifikācija “Konditora palīgs”1.Ek mācību grupas un IP “Autotransports” kvalifikācija “Automehāniķis” 1.Tz mācību grupas izglītojamajiem .

 

  projekts1

Semināru vadīja programmas “Start Strong” izaugsmes treneris Andris Arhomkins. Semināra laikā izglītojamie iepazinās ar dažādiem karjeras izveides pamatelementiem. Veicot praktiskus uzdevumus jaunieši trenējās, kā šos elementus izmantot ikdienā, novērtēja to efektivitāti un mācījās, kā ar tiem strādāt pastāvīgi.

iespejas1

Nodarbības dalībnieki guva skaidru priekšstatu par to, kas patiesībā veido karjeru un, kas ir “’iluzorā karjera”’, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības, tendences un, kādi talanti būs pieprasīti nākotnē. Semināra vadītājs stāstīja, kas ir tie noteicošie faktori, pēc kuriem darba devēji izvēla uzņēmuma darbiniekus. Ar praktiskiem piemēriem parādīja, kā nopelnīt darot to, ko mīl darīt un, kā neskriet līdzi pūlim darot to, kas nav tava sirdslieta.

Pateicamies izaugsmes trenerim Andrim Arhomkinam par tik interesantu nodarbību. Paldies Rēzeknes tehnikuma izglītojamajiem par aktīvu dalību pasākumā!

Pasākums tika organizēti Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. “VEIKSMĪGAS KARJERAS ABC”