Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

“Profesiju sīrups”

 Profesijusirups1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 9., 10., 11., 13. aprīlī Rēzeknes tehnikumā notika pasākums “Profesiju sīrups” mācību programmas - “Interjera noformētājs” , “Programmēšanas tehniķis”, “Automehāniķis”, “Elektrotehniķis”, “Transporta pārvadājumu komercdarbinieks” 1.- 4. kursa izglītojamiem.iem.

 

 

Meistarklasi “Analoģijas metode dizainā” novadīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore Diāna Apele. Izglītojamie uzzināja par lektores izglītību un darba pieredzi, par tālmācības iespējām. Notika diskusija par interjera noformētāja aktualitātēm un izaicinājumiem ikdienā. Meistarklasē izglītojamie iepazinās ar vienu no dizaina domāšanu attīstošajām metodēm, kuru izmanto daudz dizaineru jauno projektu radīšanai. Nodarbībā jaunieši izdomāja jaunus dizaina produktus un prezentēja savas idejas.

Profesijusirups1 Profesijusirups2

Meistarklasē “Automehāniķa darbnīca”, kopā ar uzņēmuma SIA “X Solutions” pārstāvi Lauri Kantori, tehnikuma izglītojamie iepazinās ar inovācijām eļļas produktu attīstībā un piedāvājumos, eksperimentējot ar dažādiem eļļošanas produktiem uz īpaša pārvietojamā stenda, lai izprastu likumsakarības starp kvalitatīvu produktu un remontējamā mehānisma ilgmūžību.

Profesijusirups3 

Diskusijā “Iespējas IT jomā” uzņēmuma SIA “Binitex” direktore Svetlana Siameshchanka pastāstīja par savu uzņēmuma struktūru un specifiku, par darbinieku pienākumiem un darba noteikumiem, padalījās ar savu pieredzi uzņēmuma vadīšanā. Kopā ar izglītojamajiem apsprieda kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas mūsdienu speciālistiem un kam ir jāpievērš uzmanība darba meklēšanas procesā.

Profesijusirups4

Izglītojošā lekcijā “Speciālista ikdiena” kopā ar SIA “Fortum Latvia” tehnisko procesu inženieri Reini Ziemeļnieku izglītojamie uzzināja par uzņēmuma mērķiem un galvenajām iekšējās kārtības noteikumiem, objektiem, iespējamajām problēmsituācijām un risināšanas paņēmieniem. Speciālists detalizēti stāstīja par nepieciešamo speciālistu izglītību un pienākumiem, atzīmējot, ka mūsdienās jābūt konkurētspējīgiem, zinošiem, aktīviem, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas.

Izglītojošā lekcijā “Profesijas iespējas” uzņēmuma SIA “VERVO” pārdošanas vadītājs Andris Žīgurs padalījās ar savu pieredzi karjeras izaugsmē, pastāstīja par uzņēmuma darba procesiem un klientu prasībām. Izglītojamie uzzināja par kvalitatīvu produktu nodrošinājuma nosacījumiem un radītājiem, sniedzot padomus topošajiem speciālistiem, lai jaunieši veiksmīgi spētu iekļauties darba tirgū.

Profesijusirups5

Pateicamies pasākuma viesiem par tik radošām, zināšanu pilnām nodarbībām!

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. “Profesiju sīrups”

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti