Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

“Tikšanās ar profesijas pārstāvi”

rimi1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 28.novembrī Rēzeknes tehnikumā notika pasākums “Tikšanās ar profesijas pārstāvi” izglītības programmas “Administratīvie un sekretariāta pakalpojumi” kvalifikācija “Klientu apkalpošanas speciālists” mācību grupas izglītojamajiem.

Izglītojamajiem bija iespēja satikties, noklausīties lekciju un piedalīties praktiskajā uzdevumā kopā ar uzņēmuma SIA “Rimi Latvia” pārdošanas vadītāju Viktoriju Macanovu.

 

 

Lekcijas laikā izglītojamie uzklausīja pieredzes stāstu par speciālistes iegūto izglītību un darba pieredzi klientu apkalpošanas sfērā. Uzzināja par uzņēmuma SIA “Rimi Latvia” veidošanās procesu, uzņēmuma iekšējo organizāciju, darba plānošanas procesu un darbinieku profesiju dažādību. Īpaša uzmanība bija pievērsta darbinieku pienākumiem, apmācībām un augstas kvalitātes klientu apkalpošanai. Speciāliste pastāstīja par uzņēmuma klientu apkalpošanas standarta pamatprincipiem, darba devēja prasībām un darbinieku nepieciešamajām kompetencēm darbā ar klientu. Vēl viena nopietna lieta klientu apkalpošanas sfērā ir izskats un reputācija. ““Teātris sākas ar ģērbtuvi”, tā arī veikals sākas ar ieeju, tāpēc svarīgs gan veikala, gan darbinieku ārējais izskats. Reputācija ir viens no svarīgākiem rādītājiem un par to visu laiku jārūpējas, jo zaudēt klientu uzticību viegli”, - atzīmēja pārdošanas vadītāja. Vēl viena lekcijā izrunāta tēma- darbinieku kolektīva nozīme- tikai draudzīgā, savstarpēji saprotošā, saliedējošā darba kolektīvā var atrisināt visas grūtības ikdienas darba procesā.

zingaisma1 zingaisma1

Speciāliste aicināja uz praksi un vasaras darbu, atzīmējot, ka darbs klientu apkalpošanas sfērā ir interesants un aizraujošs, un jāizmanto katru iespēju savā karjeras attīstībā, iegūstot visvērtīgākās zināšanas.

Praktiskajā uzdevumā speciāliste piedāvāja izglītojamajiem iejusties SIA “Rimi Latvia” klientu apkalpošanas speciālista lomā un novērtēt savas zināšanas un spējas problēmsituāciju risināšanā.

Pasākuma laikā izglītojamie uzdeva dažus jautājumus par speciālistes tiešajiem pienākumiem, par uzņēmuma darbinieku pārbaudi un kontroli, par paņēmieniem, kurus izmanto ar neapmierinātiem klientiem.

Pasākuma nobeigumā uzņēmuma SIA “Rimi Latvia” pārstāve laipni aicināja uz ekskursiju uzņēmumā.

Pateicamies uzņēmumam SIA “Rimi Latvia” par sadarbību, speciālistei Viktorijai Macanovai par interesantu lekciju un praktisku nodarbību. Īpašs paldies veikala vadītājai Alīnai Paurai un veikala ražošanas vadītājai Guntrai Šarkovskai par ekskursijas organizēšanu. pējo mērķi.

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. “Tikšanās ar profesijas pārstāvi”