Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

Vēl viens dārgakmens pieredzes lādītē

lade3Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rēzeknes tehnikuma 2.- 4. kursu izglītojamajiem marts bija darbīgs un ražīgs ar dažādiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem.

 

14. martā izglītības programmas “Autotransports” kvalifikācija “Automehāniķis” 2.T un 2.M mācību grupas izglītojamajiem sacenšoties, bija iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes meistarības konkursā “Es savā profesijā”. Konkursa uzdevumos ietilpa elektronisko mērījumu veikšana, galvenā pārvada demontāža, montāža un riepu demontāža, riteņa montāža un balansēšana. Uzdevumu kvalitātes izpildi novēroja, novērtēja, kā arī uzdeva papildus jautājumus uzdevumu izpildes laikā uzņēmuma SIA “Auto SDL” pārstāvis Artūrs Dundurs. Konkursa laikā jaunieši novērtēja savas zināšanas, profesionālās iemaņas, pārbaudīja savas spējas izturēt, koncentrēties, pieņemt lēmumus sarežģītos darba apstākļos un savu konkurētspēju.

karjerafeb1  karjerafeb1

Izvērtējot rezultātus, meistarības konkursā 1. vietu ieguva 2.T grupas izglītojamais- Jānis Omuls. 2.vietu pēc punktu skaita ieguva 2.M grupas izglītojamie- Mārtiņš Putniņš un Aleksejs Maliņš un 3. vietu ar viena punktu starpību ieguva 2.M grupas izglītojamais Džonatans Naļimovs. Uzņēmuma pārstāvis apbalvoja ar atzinības rakstu Niku Miču kā labāko konkursa dalībnieku uzdevumu izpildē- riepu demontāžā, montāžā un riteņa balansēšanā.

Konkursa noslēgumā Artūrs Dundurs pastāstīja par uzņēmuma darba pieredzi, darba tirgus prasībām un deva ieteikumus turpmākai darba pilnveidošanai.

Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem par izturību!

zingaisma1

20. martā izglītības programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” kvalifikācija “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” 3.B un 4.B mācību grupu izglītojamie apmeklēja AS “Aldaris” Aldaris alus darbnīcu un uzņēmumu AS “Latvijas balzāms”.

Aldaris alus darbnīcā Andra Rasiņa pavadībā izglītojamie uzzināja par alus brūvēšanas procesu, izejvielām, garšas piedevām, receptūras veidošanas procesu un tehnoloģijām. Topošie pārtikas tehnoloģi novēroja alus ražošanas tehnoloģisko procesu, nepieciešamās iekārtas un uzzināja par alus vārīšanas noslēpumiem.

zingaisma1

AS “Latvijas balzāms” galvenās tehnoloģes Aijas Zablockas pavadībā izglītojamie iepazinās ar uzņēmuma darba vidi, iekšējo darba organizāciju un kārtības noteikumiem, iekārtām un produkcijas klāstu. Novēroja produkcijas ražošanas procesus, uzzināja par produkcijas kvalitātes pārbaudes rādītājiem un standartiem, satikās ar profesijas pārstāvjiem, uzzināja par darba tirgus prasībām, ikdienas darba procesu un prakses iespējām.

zingaisma1

21.martā izglītības programmas “Datorsistēmas” kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis” 2.As un izglītības programmas “Programmēšana” kvalifikācija “Programmēšanas tehniķis” 2.Ap mācību grupu izglītojamie piedalījās izglītojošā seminārā ar praktiskām nodarbībām “IT darbnīca” kopā ar SIA “BALTCOM” projektu vadītāju Aivaru Pavlānu. Izglītojamie uzzināja par uzņēmuma populārāko Ethernet tīklu tehnoloģiju pielietošanu ikdienā. Praktiskās nodarbības laikā jaunieši ieguva praktiskās iemaņas lokālo tīklu uzbūvē un uzturēšanā, uzklausīja profesionāļa padomus, pilnveidojot savas prasmes un zināšanas IT jomā.

karjerafeb1  karjerafeb1

26. martā izglītības programmas “Autotransports” kvalifikācija “Automehāniķis” 3.M grupas izglītojamajiem bija iespēja satikties ar kopā ar biedrības “Rēzeknes kartinga kluba” pārstāvi Denisu Kiseļnikovu un vairāk uzzināt par kartingu uzbūvi, remonta īpatnībām, par kartingu sagatavošanu sacensībām. Meistarklases laikā rādīja dzinēju montāžas, demontāžas, apkopes un regulēšanas īpatnības.

karjerafeb1  karjerafeb1

28. martā izglītības programmas “Interjera dizains” kvalifikācija “Interjera noformētājs” 3.In un 2.In mācību grupu izglītojamie apmeklēja Daugavpils Marka Rotko mākslas centu, kur profesionāla grafiķa Baibas Priedītes vadībā praktiski nodarbojās grafikas darbnīcā ar vienu no monotīpijas tehnikas izmantošanas paņēmienu- “augstspiedums”. Jaunieši uzzināja par tehnikas izmantošanas iespējām telpas interjera noformēšanā un saņēma specialista padomus turpmākai darba pilnveidošanai dizaina nozarē.

karjerafeb1  karjerafeb1

Pateicamies visiem speciālistiem- Artūram Dunduram, Andrim Rasiņam, Aijai Zabolockai, Inetai Krankalei, Aivaram Pavlānam, Denisam Kiseļnikovam, Baibai Priedītei par atsaucību, sadarbību, zināšanu pilnām nodarbībām un vērtīgiem padomiem!

Liels paldies Rēzeknes tehnikuma izglītojamajiem un profesionālās izglītības skolotājiem par aktīvu dalību pasākumos!

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. Vēl viens dārgakmens pieredzes lādītē