Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

“Pozitīvās pieredzes nodošana”

pieredze1Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019. gada 29. aprīlī Rēzeknes tehnikumā notika pasākums “Pozitīvās pieredzes nodošana” izglītības programmas “Administratīvie un sekretariāta pakalpojumi” kvalifikācija “Klientu apkalpošanas speciālists” mācību grupas izglītojamajiem.

 

 

 

Jauniešiem bija iespēja satikties ar uzņēmuma SIA “MK Trade” pārstāvjiem, speciālistiem klientu apkalpošanas jomā- Juriju Talalajevu un Natāliju Tereskinu. Lekcijas laikā izglītojamie uzklausīja pieredzes stāstus par speciālistu karjeras veidošanas procesu, uzzināja par uzņēmuma iekšējo organizāciju un darba devēja prasībām. Speciālisti uzdeva dažus interesantus un āķīgus jautājumus, lai pārbaudītu izglītojamo zināšanas un spējas problēmsituāciju risināšanā. Īpaši pievērsa uzmanību klientu apkalpošanas kvalitātes pārbaudes standartam. Stāstīja par dažādām situācijām ikdienas darba procesā, sniedza ieteikumus par prasmju un zināšanu pilnveidošanu kvalitatīvai klientu apkalpošanai.

skatuve  skatuve

Pateicamies uzņēmumam SIA “MK Trade” par sadarbību. Īpašs paldies veikala vadītājam Jurijam Talalajevam un klientu apkalpošanas speciālistei Natālijai Tereskinai par tik interesantu, izglītojošu lekciju un vērtīgiem padomiem topošajiem speciālistiem klientu apkalpošanas jomā.

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. “Pozitīvās pieredzes nodošana”

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti