Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Eksāmeni

 2017./2018.mācību gada II.semestra sesijas/noslēguma eksāmenu grafiks

          adobe pdf  Eksāmenu grafiks

 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks 2017./2018. m. g.

          adobe pdf  CPKE grafiks

Aktīvā pozīcija: Sākums Mācības Eksāmeni

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti