Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Mehatronisku sistēmu tehniķis

datortehnikisProfesionālā kvalifikācija:

 
  • Mehatronisku sistēmu tehniķis

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Mehatronisku sistēmu tehniķis 3

 

Mehatronisku sistēmu tehniķis veic elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko shēmu montāžu un regulēšanu. Mehatronisku sistēmu tehniķis veic individuālu darbu saistībā ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu atklāšanu un novēršanu. Patstāvīgi organizē darbu, strādā ar tehnisko dokumentāciju, konstrukciju materiāliem, veic nepieciešamo detaļu apstrādes un izgatavošanas tehnoloģiskos darbus un mezglu montāžu.


Profesijas standarts

 

 

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Mācības Izglītības programmas Mehatronisku sistēmu tehniķis