Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Komerczinības

komerczinibasProfesionālā kvalifikācija:

 
  • Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 3

  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību, darba koordināciju, materiālo vērtību uzskaiti un kontroli. Viņu tiešie pienākumi ir pircēju apkalpošanas, preču iepirkšanas, uzglabāšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšana, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaite.


Profesijas standarts