Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Autotransports

Profesionālā kvalifikācija:

 
  • Automehāniķis.

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Automehāniķis 3

Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to piekabju defektus. Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Automehāniķim profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas. 


Profesijas standarts