Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Pārtikas produktu tehnoloģija

komerczinibasProfesionālā kvalifikācija:

 
  • Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
pārtikas produktu ražošanas tehniķis 3

  pārtikas produktu ražošanas tehniķis ir pārtikas produktu ražošanas nozares (gaļas un gaļas produktu, piena produktu, zivju un zivju produktu, augļu un dārzeņu pārstrādes, dzērienu, maizes un miltu produktu un citu pārtikas produktu ražošanas) speciālists un strādā pārtikas rūpniecības komercsabiedrībās. Pārtikas produktu ražošanas tehniķis patstāvīgi plāno, organizē un izpilda darbu kādā no pārtikas produktu ražošanas posmiem, pārzina reglamentētās prasības nozarē un pārtikas higiēnā. Pārzina riska analīzes principus kritiskajos kontroles punktos un ievēro tos tiešo pienākumu pildīšanā, kā arī uzrauga to izpildi, nodrošina nepieciešamo uzskaiti pakļautībā esošajā ražošanas posmā. Pārtikas produktu ražošanas tehniķis darba procesā sadarbojas ar citiem speciālistiem.


Profesijas standarts

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Mācības Izglītības programmas Pārtikas produktu tehnoloģija