Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Vides dizains

datortehnikisProfesionālā kvalifikācija:

 
  • Interjera dizainera asistents

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Interjera dizainera asistents 3

  Vides dizainera asistents izpilda daļu no vides dizainera pienākumiem: veic auditorijas (lietotāja) vajadzību, analogu un materiālu, vides dizaina risinājumu, resursu izpēti; izgatavo maketus, sagatavo tehnisko projektu, piedalās dizaina projekta īstenošanā – funkcionālas, estētiskas un ilgtspējīgas vides radīšanā – un rezultātu prezentēšanā. Vides dizainera asistents var patstāvīgi veikt savu saimniecisko darbību ar profesionālo darbību saistītās jomās.


Profesijas standarts

 

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti