Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Konsultāciju grafiks mācību vietā - Kalnu iela 4, Zilupe

SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2011./2012.m.g.

Skolotāja vārds, uzvārds Priekšmeti Laiki
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
Ņ.Ceicāne Krievu valoda un literatūra   15.30.-16.00.    
O.Kačkane Latviešu valoda     15.30.-16.00.  
A.Kudrjavceva Angļu valoda   15.30.-16.00.    
N.Petrusenoks Angļu valoda   14.30.-15.00.    
J.Groma Vēsture, ģeogrāfija, saskarsme       15.30.-16.20.
I.Bļudnika Ķīmija, bioloģija, informātika 14.30.-15.20.      
V.Biserovs Sports     14.30.-15.10.  
N.Goršanova Matemātika, fizika   15.30.-16.40.    
A.Mackevičs Autumobiļu uzbūve, automobiļu elektroekārtas, auto TA un remonts, CSN   15.30.-16.40.    
D.Cvetkovs Mašīnbūves pamati, tehniska grafika, auto TA un remonts, praktiskās nodarbības 14.30.-15.30.   15.30.-16.10.  
Ņ.Krasanova Uztura hiģiēna un sanitarija, aprikojums, darba organizācija,  pirma med. palidzība, veselības mācības 14.30.-15.30.      
I.Čekstere Ēdienu gatavošanas tehniloģija, pārtikas preču zinības, viesmilības pamati, krāsu mācības un noformēšana. 14.30.-15.30.   15.30.-16.00.  
Z.Oļševska Miltu konditoreja, darba aizsardzība, uzskaite un kalkulācija, darba aizsardzība,praktiskās nodarbības 14.30.-15.30.   15.30.-16.10.  
V.Protasovs Teoretiskās un praktiskās nodarbības būvstrādnieka kvalifikācijai 14.30.-15.40.      
A.Kancāns Teoretiskās un praktiskās nodarbības automehāniķa palīga kvalifikācijai   15.30.-16.50.    
Z.Teplova Praktiskās nodarbības pavāra kvalifikācijai 14.30.-15.30.   15.30.-16.10.  
Aktīvā pozīcija: Sākums Mācības Konsultāciju grafiks Mācību vieta - Kalnu iela 4, Zilupe

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti