Pedagogiem

Skolotāja darba analīze un pašnovērtējums

atvert "Skolotāja darba analīze un pašnovērtējums" 2018./2019.m.g

 Veidlapa

 Pielikums Nr.1