Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Stundu saraksts mācību vietā - Kalnu ielā 4, Zilupe

Stundu saraksti

Mācību grupās:  16., 17., 18. 1Ēpz-JG, 2P2-JG, 2As-JG

word Stundu saraksts

Mācību grupā:  1Ēpz - JG

word Stundu saraksts

Mācību grupā:  2As - JG

word Stundu saraksts

Mācību grupā:  2P2 - JG

word Stundu saraksts

Stundu izmaiņas

Stundu izmaiņu nav

Aktīvā pozīcija: Sākums Mācības Stundu saraksts Mācību vieta - Kalnu iela 4, Zilupe