Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Izglītības programmas

Aktualitātes

Uzņemšana Jauniešu garantijas programmās

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB"Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu"

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

Sākot no 2015.gada 1.septembra piedāvājam apgūt profesiju/izglītību par ESF līdzekļiem Jauniešu garantijas projekta ietvaros jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas 7 profesijas:

 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Klientu apkalpošanas speciālists (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
 • Būvdarbi,Apdares darbu tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases).
 • Datorsistēmas,Datorsistēmu tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases).
 • Pārtikas produktu tehnoloģija, Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
 • Autotransports,Autoatslēdznieks (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 klases);
 • Enerģētika un elektrotehnika,Elektromontieris (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 klases);
 • Komerczinības,Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 klases);

Projekta mērķis: ir palielināt nodarbinātībā, izglītībā vau apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas projekta ietvaros.

Eiropas Savienības fondu programma piedāvā:

 • Mācības bez maksas;
 • Apmaksātu dzīvošanu skolas dienesta viesnīcā;
 • Katram izglītojamam nodrošina mācību līdzekļus un inventāru;
 • Stipendiju līdz 115 EUR mēnesī;
 • Apmaksā ceļa izdevumus un/vai naktsmītni prakses laikā līdz 71 EUR mēnesī;
 • Nodrošina civiltiesisko apdrošināšanu prakses laikā;
 • Nodrošina sertifikātu un apliecību ieguvi, ja tā nepieciešama profesijas specifikai;
 • Nodrošina obligāto veselības pārbaudi, ja tas nepieciešams izvēlētās profesijas specifikai;
 • Papildus vispārizglītojošo STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību priekšmetu apguvi, lai nodrošinātu zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām;
 • Karjeras atbalsta pasākumus.

Uzņemšanas nosacījumi:

 • Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. Projektā atkārtoti iesaistīties mācībās var ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas no mācībām profesionālās izglītības programmā.
 • Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju nav ieguvuši pēdējā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.

Dokumentus pieņem: no 15. jūnija līdz 31. augustam, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Dokumentus var iesniegt mācību vietās:

 • Jupatovkas ielā 22, Rēzeknē, Tālr.: +371 646 33664
 • Kultūras laukumā 1, Viļānos, Tālr.: +371 646 62150
 • Kalnu ielā 4, Zilupē, Tālr.: +371 657 22500  
Aktīvā pozīcija: Sākums Projektu aktivitātes ESF Uzņemšana Jauniešu garantijas programmās

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti