Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Uzņemšanas noteikumi 2018.m.g.


atvert 


Izraksts IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBAS RĒZEKNES TEHNIKUMĀ 2018.gadā.

1. Personu uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības ieguves, ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi šādās profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās, kuru īstenošana notiek par valsts finansējumu:

Izglītības programma Profesionāla
kvalifikācija
Iepriekšējā
izglītība
Mācību
vieta
Mācību
ilgums
(gados)
 Autotransports  Automehāniķis  9.klases Rēzekne 4
 Autotransports  Autoelektriķis  9.klases Rēzekne 4
 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi  Klientu apkalpošanas speciālists  12. klases Rēzekne 1,5
 Pārtikas produktu tehnoloģija  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Programmēšana  Programmēšanas tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Datorsistēmas  Datorsistēmu tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Būvdarbi  Apdares darbu tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Enerģētika un elektrotehnika  Elektrotehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavārs  9.klases Rēzekne 4
 Viesnīcu pakalpojumi  Viesmīlības pakalpojumu speciālists  9.klases Rēzekne 4
 Interjera dizains  Interjera noformētājs  9.klases Rēzekne 4
 Koka izstrādājumu izgatavošana  Mēbeļu galdnieks  9.klases Rēzekne 4
 Komerczinības  Transporta pārvadājumu komercdarbinieks  9.klases Rēzekne 4
 Komerczinības  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks  9.klases Rēzekne 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavārs  9.klases Zilupe 4
 Autotransports  Automehāniķis  9.klases Zilupe 4

2. Ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu personu mācībām tehnikumā uzņem no 2018. gada 1. septembri pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības ieguves vecumā no 17 līdz 29 gadiem šādās arodizglītības programmās:

Izglītības programma Profesionāla
kvalifikācija
Iepriekšējā
izglītība
Mācību
vieta
Mācību
ilgums
(gados)
 Būvdarbi  Apdares darbu strādnieks  9. un 12. klases Rēzekne, Zilupe 1
 Enerģētika un elektrotehnika  Elektromontieris  9. un 12. klases Rēzekne 1
 Gaļas produktu ražošana  Gaļas produktu izgatavotājs  9. un 12. klases Rēzekne 1
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavāra palīgs  9. un 12. klases Rēzekne, Zilupe 1
 Ēdināšanas pakalpojumi  Konditora palīgs  9. un 12. klases Rēzekne 1

3. Personu uzņemšana mācībām Rēzeknes tehnikumā notiek pamatojoties uz šādiem personas iesniegtajiem dokumentiem uzņemšanas komisijai:

 • iesniegumu Rēzeknes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
 • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju kopā ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);
 • medicīnisko izziņu (veidlapa Nr.027/u) ar slēdzienu par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
 • piecas fotogrāfijas dokumentiem (3x4 cm);
 • personas, kas stājas Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās, iesniedz apliecinājumu par atbilstību mērķa grupai (4. pielikums);
 • iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase;
 • personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, uzņemšanas komisijai iesniedz dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
 • persona papildus uzņemšanas komisijai var iesniegt - raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli (daudzbērnu ģimenes bērni).

4. Mācībām klātienē uz valsts budžeta finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no 11. jūnija līdz 23. jūlijam ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 20. augustam.

5. Mācībām klātienē uz Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no 11. jūnija līdz 17. augustam, ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 24. augustam.

6. Uzņemšanas komisija strādā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

7. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 4 gadi, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par 9. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: (latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, vēsture, matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija, informātika, eksāmeni – latviešu valoda, matemātika).

8. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1,5 gadi, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu atestātā par 12. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: (latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture, informātika.

9. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1 gads, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par 9. klasi.

10. Izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas vidējās konkursa balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām izglītības dokumentā uzrādītais mācību priekšmetu vērtējums katrā no priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm vai arī tām personām, kurām konkursa mācību priekšmetos ir mazākais mācību priekšmetu skaits, kuros saņemtais vērtējums ir 4 balles.

11. Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

12. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2018. gada 3.septembrī.

13. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2018. gada 20. februārī un 3. septembrī.

14. Izglītojamais, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības tehnikumā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.

Uzņemšana 2018


atvert 

Cienījamie 9. un 12. klašu absolventi!

Rēzeknes tehnikums 2018./2019. mācību gadā aicina Jūs iegūt profesionālu izglītību, kura nākotnē Jums atvērs daudzas durvis un būs kā pirmais solis Jūsu profesionālajā karjerā.

Dokumentus pieņem: no 11. jūnija, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Dokumentus var iesniegt mācību vietās:

 • Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, Tālr.: +371 646 33664
 • Kultūras laukumā 1, Viļānos, Tālr.: +371 646 62150
 • Kalnu ielā 4, Zilupē, Tālr.: +371 657 22500   

Lasīt tālāk: Uzņemšana 2018

Dalība atbalstīta saskaņā ar jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.


LV ID EU logo ansamblis ESF RGB 
Kustigs baneris 250x120px

    Jauniešu garantiju projekta mācību grupas

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PROFESIJA
MĀCĪBU ILGUMS MĀCĪBU VIETA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA UZŅEMŠANAS TERMIŅŠ
Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 1 Rēzeknē Pēc 9. un 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2018.gada 1.septembris
Enerģētika un elektrotehnika Elektromontieris 1 Rēzeknē Pēc 9. un 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2018.gada 1.septembris
Gaļas produktu ražošana Gaļas produktu izgatavotājs 1 Rēzeknē Pēc 9. un 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2018.gada 1.septembris
Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs 1 Rēzeknē Pēc 9. un 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2018.gada 1.septembris
Ēdināšanas pakalpojumi Konditora palīgs 1 Rēzeknē Pēc 9. un 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2018.gada 1.septembris
Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs 1 Zilupe Pēc 9. un 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2018.gada 1.septembris
Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 1 Zilupe Pēc 9. un 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2018.gada 1.septembris
Autotransports Autoatslēdznieks 1 Zilupe Pēc 9. un 12. klases
(no 17. gadu vecuma)
2018.gada 1.septembris

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa). Lejupielādēt šeit.
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās 4.pielikums) Lejupielādēt šeit.
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksta kopija,uzrādot oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)Lejupielādēt šeit.
 • 5 fotokartītes 3x4 cm
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu)

Dokumentus pieņem: no 2018.gada 11.jūnija līdz 2018. gada 24.augustam, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē; Kalnu ielā 4 Zilupē

Tālrunis uzziņām: 64633666; e-pasts uzziņām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās,

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā.

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama?

 • 1 gada izglītības programmās (2. kvalifikācijas līmenis) vari uzsākt mācības, ja Tev ir pamatizglītība, vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 9. vai 12. klases);
 • 1,5 gada izglītības programmās (3. kvalifikācijas līmenis) vari uzsākt mācības, ja Tev ir vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 12. klases).

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

Mācību laikā:

 • būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
 • varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,
 • saņemsi karjeras atbalsta pasākumus,
 • nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,
 • papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • apmaksās ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,
 • apmaksās civiltiesisko apdrošināšanu,
 • nodrošinās obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

Aktīvā pozīcija: Sākums Uzņemšana