Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Dalība atbalstīta saskaņā ar jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.


LV ID EU logo ansamblis ESF RGB 
Kustigs baneris 250x120px

    Jauniešu garantiju projekta mācību grupas

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PROFESIJA
MĀCĪBU ILGUMS MĀCĪBU VIETA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA UZŅEMŠANAS TERMIŅŠ
Bērnu aprūpe Auklis 1,5 Rēzeknē Pēc 12. klases (no 17. gadu vecuma) 2018.gada 15.janvāris
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Lietvedis 1 Rēzeknē Pēc 9. un 12. klases (no 17. gadu vecuma) 2018.gada 26.februāris
Enerģētika un elektrotehnika Elektromontieris 1 Rēzeknē Pēc 9. un 12. klases (no 17. gadu vecuma) 2018.gada 26.februāris
Autotransports Autoatslēdznieks 1 Viļāni Pēc 9. un 12. klases (no 17. gadu vecuma) 2018.gada 26.februāris
Komerczinības Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 1 Viļāni Pēc 9. un 12. klases (no 17. gadu vecuma) 2018.gada 26.februāris
Autotransports Autoatslēdznieks 1 Zilupe Pēc 9. un 12. klases (no 17. gadu vecuma) 2018.gada 26.februāris
Komerczinības Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 1 Zilupe Pēc 9. un 12. klases (no 17. gadu vecuma) 2018.gada 26.februāris

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa). Lejupielādēt šeit.
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās 4.pielikums) Lejupielādēt šeit.
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksta kopija,uzrādot oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)Lejupielādēt šeit.
 • 5 fotokartītes 3x4 cm
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu)

Dokumentus pieņem: no 2017.gada 15.novembra līdz 2018. gada 12.janvārim (ziemas uzņemšana) vai līdz 2018.gada 23.februārim (pavasara uzņemšana), darba dienās no 9:00 līdz 17:00, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē; Kultūras laukumā 1, Viļānos; Kalnu ielā 4, Zilupē

Tālrunis uzziņām: 64633666; e-pasts uzziņām: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.
 • esi nodarbināts vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot)

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.
 • strādājošie un pašnodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot)Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:
  • ja uz mācību uzsākšanas brīdi un mācību laikā turpina strādāt kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie;
  • ja var savienot mācības ar darbu;
 • jaunie vecāki, kuri šobrīd saņem bērna kopšanas pabalstu un ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:
  • ja uz mācību uzsākšanas brīdi ir darba attiecībās vai pašnodarbinātas personas un saņem bērnu kopšanas pabalstu;
  • ja var savienot mācības ar bērna kopšanu.

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama?

 • 1 gada izglītības programmās (2. kvalifikācijas līmenis) vari uzsākt mācības, ja Tev ir pamatizglītība, vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 9. vai 12. klases);
 • 1,5 gada izglītības programmās (3. kvalifikācijas līmenis) vari uzsākt mācības, ja Tev ir vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 12. klases).

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,
 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 14 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

Aktīvā pozīcija: Sākums Uzņemšana Dalība atbalstīta saskaņā ar jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.