Karjeras izglītība

Ikvienam Rēzeknes tehnikuma izglītojamajam ir iespēja apmeklēt pedagogu karjeras konsultantu un saņemt individuālās konsultācijas par šādām tēmām un jautājumiem:

Uz šiem un daudziem citiem sev saistošiem un svarīgiem jautājumiem saistībā ar karjeras veidošanu uzzināsi individuālajās konsultācijās pie manis, pedagoga karjeras konsultanta, Līgas Rubuļņikas.

Lūgums pieteikties iepriekš! (pieteikšanās 212. kabinetā klātienē vai rakstot mykoob, vai uz liga.rubulnika@rezeknestehnikums.lv )

Pedagogs karjeras konsultants: Līga Rubuļņika

Nozīmīgi interneta resursi karjeras izglītībai

Sevis un profesiju izpētei

https://www.niid.lv/ –  nacionālā izglītības iespēju datubāze ir interneta vietne, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām, infografikas karjeras plānošanā, karjeras izvēles testi.

https://www.prakse.lv/ – vietne, kur meklēt un atrast potenciālās prakses un darba iespējas.  Vieta, kur satiekas uzņēmumi un radoši profesionāļi, lai veidotu labāku nākotni.

https://www.profesijupasaule.lv/ – sniedz informāciju skolēniem, vecākiem un karjeras izvēles atbalsta speciālistiem par dažādu profesiju darba saturu, prasībām šajās profesijās strādājošajiem un profesiju apguves iespējām.

Karjeras izglītībai, atbalstam

https://europass.europa.eu/lv – CV  un motivācijas/pieteikumu izveide, kā arī informācija par mācību un darba iespējām Eiropā.  https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=117&chapterid=1768#mod_book-chapter – pašmācības materiāls par CV veidošanu europass vietnē.

https://visasiespejas.lv/ – sociāls uzņēmums, kas apkopo jauniešu organizācijas un to rīkotos projektus gan Latvijā, gan pasaulē.

https://www.ljp.lv/lv – Latvijas Jaunatnes padome 

https://www.brivpratigie.lv/lapas/par-mums – brīvprātīgā darba iespējas 

https://jaunatne.gov.lv/ – informācija par jauniešu iespējām Eiropā, veicinot jauniešu aktivitāti un mobilitāti

https://www.izm.gov.lv/lv – LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa

Skolēnu vasaras nodarbinātībai

https://www.nva.gov.lv/lv- Nodarbinātības aģentūras mājas lapa informācija par skolēnu vasaras nodarbinātību- https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-skoleniem 

Informācija vecākiem, pedagogiem

https://www.nva.gov.lv/lv/muzizglitiba – mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=64&chapterid=1057

Elektroniski pieejamā grāmata vecākiem “Mans bērns izvēlas karjeru” 

Infografikas karjeras plānošanai : www.niid.lv/infografikas