Būvniecība

Ēku būvtehniķis

Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam.

Ēku būvtehniķis darbā:

 • pārzina un ievēro būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • saprot būvprojekta dokumentāciju un no tiem izrietošo būvdarbu secību;
 • veic uzmērīšanas darbus un prot lietot ģeodēziskās un citas mērīšanas ierīces un instrumentus;
 • plāno darbu secību atbilstoši grafikam;
 • plāno darbam nepieciešamos materiālus, aprīkojumu un cilvēkresursus;
 • nodrošina darbiniekus ar aizsardzības līdzekļiem darba drošībai;
 • organizē un vada būvdarbus (būvkonstrukcijas montāžas, mūrnieku, namdaru un jumiķu
 • darbus);
 • izveido un/vai atjauno ēku būvkonstrukcijas;
 • izprot ēkas konstrukciju savstarpējo mijiedarbību un dažādu būvkonstrukciju
 • savienojumus;
 • novērtē būvmateriālu un būvizstrādājumu kvalitāti.

Darba aprīkojums:

Ēku būvtehniķis darbā izmanto būvniecības dokumentāciju, būvniecības darbu veikšanai nepieciešamos būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī būvobjektos lieto dažādus aizsardzības līdzekļus, piemēram, speciālo apģērbu, cimdus, aizsargbrilles, respiratoru u.c.

Darba apstākļi

Darbs pamatā notiek ārā. Bieži nākas būt izbraukumos dažādos būvprojektos. Darba vietā jārēķinās ar putekļiem un paaugstinātu troksni.

Darba un izaugsmes iespējas

Ēku būvtehniķis strādā būvuzņēmumos, kas nodarbojas ar dažāda veida ēku būvniecības, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbiem, vai strādā individuāli kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Profesija ir un būs pieprasīta darba tirgū, jo būvniecībā ir plašs darba piedāvājumu klāsts profesionāļiem, kuri veic kvalitatīvu darbu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

 • zināšanas un prasmes ēku konstrukciju izbūvē, pamatu un sienu izbūvē, tehnisko zīmējumu un skiču izstrādē;
 • prasme lasīt būvprojektu;
 • atbildība un precizitāte, laba darba plānošana;
 • prasme strādāt ar biroja aprīkojumu un programmatūru (MS Office);
 • prasme strādāt komandā un sadarboties ar kolēģiem, sadarbības partneriem un klientiem;
 • prasme organizēt un plānot darbu;
 • būvniecības procesā izmantojamo instrumentu un būvmateriālu pārzināšana.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

Ēku būvtehniķa profesijā ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību:

 • darba organizācijai, dokumentu aizpildīšanai;
 • būvniecības likumdošanai;
 • materiālu un jauno tehnoloģiju pārzināšanai;
 • būvniecības tehnoloģiskiem procesiem;
 • komunikācijas/ saskarsmes prasmēm ar kolēģiem un klientiem.

Ziņa ievietota 29.11.2022 (atjaunota 11.10.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta